» edimit - контакти

Търговски отдел ЕДИМИТ

   София 1784
   "Цариградско шосе" 131
   АТМ офис 206
   тел.: (+359 2) 975 3751
   (+359 2) 975 3852
   факс: (+359 2) 975 3760